צלון חשמלי

OPERA

תוכנת אופרה נמצאת בקרוב ל 450 מפעלים בישראל, בעזרת התוכנה ניתן לתמחר פרוייקטים באלומיניום,
לבצע הזמנת חומרים, לבצע אופטימיזציה ניצול מירבי של מוטות האלומיניום וקבלת נפל מינימלי. כמו כן
בניית דגמים משולבים, משופעים וקשתות ושמירתם בארכיון דגמים שניתן להשתמש שוב בדגם לפרוייקט
אחר. הורדת מידות לייצור, יצירת מחירון לחלונות, ניהול מלאי ומדבקות
www.operacompany.com