תריסי גלילה רפפה ורשתות - MV LINE

תריס גלילה רפפה, הינו תריס גלילה מאלומיניום , וגם תריס רפפה מסתבסב. המאפשר לתריס להיות סגור ועדיין השלבים יהיו פתוחים , אור ואוויר יכנסו אך ללא שמש ישירה.

כמו כן מערכות של וילונות הצללה / החשכה ורשתות גלילה

תוצר איטליה