מערכות הצללה - מנדל ירושלים - TAMILUZ

מבנה ייחודי בירושלים , מכון לימוד למנהיגות, נתבקשנו לתכנן מערכת הצללה , אשר תאפשר בזמן לימוד לקבל הצללה של חדרי הלימוד, בשעות הבוקר , ובשעות אחה"צ והערב, כשהשמש שוקעת, לפתוח את התריסים וליהנות מהנוף הסובב את המבנה.