חלונות ותריסי עץ – שימור – נוה צדק – NARDONE

חלונות ותריסי עץ – שימור – נוה צדק -NARDONE בניין השימור הראשון שביצענו, בנווה צדק. בניין משפחתי עם היסטוריה, שוחזר כמו המקור, חלונות ותריסי עץ תואמים את החלונות המקוריים, כולל הסורגים. בגלל מיקום הבית, שדרוגה הזכוכית לטריפלקס בידודית, לבידוד אקוסטי טוב יותר.